De unde pot proveni uleiurile uzate?

Uleiurile uzate fac parte din categoria deșeurilor periculoase, întrucât proprietățile acestora permit afectarea mediului înconjurător și a sănătății populației, mai ales în lipsa unui management corespunzător. Eliminate într-o manieră inadecvată, uleiurile uzate provoacă efecte negative pe termen lung, perturbând multiple ecosisteme.

De aceea, măsurile de colectare pe care generatorii de uleiuri uzate le implementează în vederea valorificării sau eliminării lor contribuie la obținerea unui mediu mai curat, mai sigur. Totodată, afacerile lor se aliniază la reglementările legale privind protecția mediului. În plus, gestionarea uleiurilor uzate prelungește durata de viață a acestor materiale asigurând economia circulară.

Ce agenți economici generează ulei uzat?

Operatorii economici care pot genera uleiuri uzate sunt:

  • Service-urile și spălătoriile auto: acestea generează uleiuri uzate în urma activităților de reparare și întreținere a automobilelor. Astfel, ele au responsabilitatea de a colecta și elimina corespunzător uleiul uzat.
  • Companii din industria de prelucrare a metalelor: ele utilizează uleiuri și alte produse lubrifiante pentru răcirea, măcinarea sau tăierea componentelor metalice;
  • Producători din agricultură: în agricultură, uleiurile sunt esențiale pentru funcționarea și mentenanța echipamentelor. Colectarea uleiurilor uzate devine primordială pentru prevenirea riscului de contaminare.
  • Firme de transporturi: operatorii care dispun de o flotă de autovehicule pentru transportul mărfurilor sunt nevoiți să folosească uleiuri pentru a menține buna funcționare a activității. Astfel, ei trebuie să asigure un management corespunzător al acestor deșeuri.
  • Alți agenți economici (producători din industria chimică, producători de baterii și acumulatori, producători de energie, etc.).

Ce obligații au persoanele juridice în ceea ce privește managementul uleiurilor uzate?

Conform cu reglementările Ordonanței de urgență nr. 92/2021, persoanele juridice care generează uleiuri uzate trebuie să predea aceste deșeuri către firme specializate în activități de colectare, valorificare sau eliminarea lor. În plus, noua ordonanță obligă generatorii de uleiuri uzate să:

  • înștiințeze publicul privind necesitatea unui management corespunzător al uleiurilor uzate, prin afișarea unor indicatoare ce îndeamnă la predarea uleiului uzat către un operator autorizat;
  • raporteze în fiecare an, până pe 30 aprilie a anului curent,  situația uleiurilor uzate generate.
Previous post Cum alegem scaunele pentru domeniul horeca?
Next post Idei si conceptii gresite despre serviciile funerare explicate